Weps Kadının Güçlendirilmesi Bursa Platformu

BUİKAD Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yerel düzeyde yayılmasına önem vermekte ve bu yönde stratejilerini belirlemektedir.

Bu doğrultuda, BUSİAD ve Yeşim Tekstil ile birlikte Kadının Güçlenmesi Bursa Platformu’nun kurulmasına öncülük eden BUİKAD, iş, siyaset, ekonomi, eğitim, sağlık, bilim, teknoloji vb gibi alanlarda kadınların sayısal varlıklarının arttırılmasını değil, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliği temelli dönüşümü hedeflemektedir. WEP’s imzacısı olarak platforma katılan Bursa’nın önde gelen şirketleri ile birlikte, Global Compact çatısı altında çalışmalarına devam etmektedir.

Gücümüz Eşitliğimiz Paneli ile kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla kadınların güçlenmesine dair yapılan iyi örnek ve uygulamalar, önemli konuşmacılar tarafından katılımcılar ile paylaşılmaktadır. Her yıl geleneksel olarak yapılması planlanan bu panel ile Bursa’nın bu konuda örnek il olarak konumlandırılması hedeflenmektedir.

WEP’S İMZACISI OLMAK NEDİR?
Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs), iş dünyasında fırsat eşitliğinin yaygınlaşması için özel sektöre rehberlik etmektedir.

WEPs’in 7 temel prensibi aşağıda başlıklardan oluşuyor:

  • Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması
  • Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi
  • Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması
  • Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi
  • Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması
  • Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi
  • Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPs, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile BM temsilcilerinden oluşan çok paydaşlı bir grubun bir yıllık çalışma ve müzakereleri sonunda geliştirilmiş ve 8 Mart 2010, Dünya Kadınlar Günü’nde kamuoyuna tanıtılmıştır. Bu tarihten itibaren her yıl, iş dünyası liderleri, kadın girişimciler, sivil toplum dünyası, BM kuruluşları ve hükümetler “WEPs Yıllık Konferansı”nda bir araya gelerek WEPs’i tartışmaya, geliştirmeye devam etmektedir.

WEPs’in Türkiye’deki gelişimi ise 2014 yılına dayanmaktadır. Mayıs 2014’te UN Global Compact Türkiye öncülüğünde; özel sektör, sivil toplum, akademi, kamu kurumları ve BM kurumlarından temsilcilerin katılımına açık olacak şekilde Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu kurulmuştur. Grup, bir yandan kadının güçlenmesi konusu ile ilgili iyi örneklerin paylaşımını destekleyen bir platform sunarken, diğer yandan WEPs’in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımının yapılmasına katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Sign In

Sign Up

Seo Blog Anabolik Enjeksiyon Steroid