Hakkımızda

İş kadını ile güçlü bir Türkiye’ye ulaşmak vizyonuyla yola çıkan Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği, yaşamın her kesiminde kadının varoluşunu sağlamak ve güçlendirmek amacıyla yol gösterici olmayı, girişimci kadın sayısını arttırmayı, kadının yasama ve karar verme süreçlerindeki etkinliğini ve yönetsel gelişimini desteklemeyi hedeflemiş ve bu doğrultuda stratejilerini hayata geçirmiştir.

BUİKAD’ın amacı “Kadına daha iyi çalışma koşulları kazandırmaktan çok, kadının rekabetçi iş hayatında yetkinliklerini arttırarak varoluşunu güçlendirmektir”.

2007 yılında 11 kurucu üye ile kurulan BUİKAD, 2019 yılında 140 üye ile yoluna devam etmektedir. İş hayatının her kesiminde, çağdaş Türk kadınının, iş hayatının ayrılmaz bir parçası olmasının gerektiği, ülke ekonomimizin kalkınmasının yolunun ancak ve mutlak bu yolla mümkün olacağına inancı ile tüm üyeleri ve kamuoyu ile yüksek sinerji oluşturmuştur.

Daha çağdaş bir toplumsal sürece ulaşmanın, kadının eğitilmesi, kadının istihdam oranının ve girişimci kadın sayısının arttırılması ile mümkün olacağına inanan üyelerden oluşan BUİKAD, gönüllülüğü ve özverili olmayı ilke edinmiştir.

BUİKAD; İspanya, Arnavutluk, İtalya, Fransa, Malta, Yunanistan, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, Filistin, Mısır gibi Akdeniz ülkelerinin iş kadını derneklerinden oluşan Akdeniz İş Kadınları Federasyonu’nu (AFAEMME) üyesidir. Bunun yanı sıra Marmara ve İç Anadolu Bölgeleri sınırları içerisinde faaliyet gösteren iş insanları derneklerinin tek çatı altında toplandığı federasyon olan; Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu’nun (MARSİFED) bölgedeki tek kadın derneği üyesi olma özelliğini de taşımaktadır. BUİKAD bu iş birlikleri ile güçlenerek yoluna emin adımlarla devam etmektedir.

VİZYONUMUZ
İş kadınıyla güçlü bir Türkiye’ye ulaşmak.

MİSYONUMUZ
İş yaşamının her kesiminde, kadının varoluşunu sağlamak ve güçlendirmek amacıyla;
• Yol gösterici olmak,
• Yasama süreçlerinde etkinliği artırmak,
• Yönetsel gelişimini desteklemek,
• Faaliyetlerde bulunmak.

AMAÇLARIMIZ
• İş hayatına girecek ve iş hayatında yer alan kadınların gelişimlerini destekleyecek eğitimleri organize etmek.
• İş kadınları ve yöneticilerinin işbirliğini sağlamak ve iletişimlerini artırmaya destek olmak.
• İş yaşamındaki kadın istihdam oranını artırıcı girişimlerde bulunmak.
• Yaratıcı girişimcilik projelerin ihtiyaç duydukları konularda destek sağlamak.
• Resmi kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri Ile işbirliği yaparak hedeflerimize hizmet eden girişimlerde bulunmak.
• İş kadınlarını etkileyen konularda yasama sürecinde etkili olmak.

Sign In

Sign Up