Komisyonlar

Genç Girişimcileri Geliştirme Komisyonu

-Dernek içi ve dışı genç girişimciler arasında network oluşumunu destekleyici organizasyonlar yapmak.

-Dernek içi ve dışı genç girişimciler için bir ihtiyaç analizi çalışmasını takiben öncelikli ihtiyaçlara yönelik eğitimler organize etmek (yılda 2 kez).

-Etkileşimde olunan dernek dışı genç girişimcilerin sektör bazlı veritabanını oluşturmak.

-Genç girişimcilerin kendi aralarında ve üyelerimiz arasında benchmark yapılmasını sağlamak.

-En iyi örnek (best practise) çalışmalarının paylaşımının yapılacağı etkinlikler için organizasyonlar düzenlemek.

Yeşil Gelecek Komisyonu

-Bu komisyonumuzda her sene yönetimle birlikte belirlenecek ÇEVRE ile ilgili bir gündem başlığı altında çalışmalar yapılacaktır (Örn: 2021 gündemi Kullanılabilir su kaynakları gibi).

-Dernek içi ve dernek dışı kapsamda sürdürülebilir ekolojik gündem başlığı altında etkinlikler, kurumsal ve bireysel farkındalığı arttırıcı eğitimler düzenlemek.

Çevre sorumluluğu konusunda, güncellenen yasal sorumluluklarla ilgili üyelerimizi bilgilendirici eğitimler ve etkinlikler düzenlemek.

2030 BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun planlamalar yapmak.

Sosyal Sorumluluk Komisyonu

-Bu komisyonumuzun ana görevi her sene yönetimle birlikte belirlenecek bir gündem başlığı altında sosyal sorumluluk çalışmaları yapmaktır (Örn: 2021 gündemi kız çocuklarının eğitimine katkı gibi).

-Planlaması yapılacak sosyal sorumluluk etkinliklerini, derneğimizden gönüllü olacak üyelerimizin katkıları ile düzenlemek (sadece bağış odaklı olmayan, somut katkı sağlanabilecek etkinlikler).

-Derneğimize, dış STK ve gruplardan gelen sosyal sorumluluk proje taleplerini değerlendirmek, olumlu bulunan başvurularla ilgili organizasyonları planlamak, gerçekleştirmek.

Üye İlişkileri Komisyonu

-Üyeler arası ilişkilerin güçlendirilmesi için yeni ve mevcut üyelerin rutin ziyaretlerini gerçekleştirmek.

-Daha önce benzeri görülmemiş, kadın çalışanlara yönelik diğer şirketlere örnek teşkil edebilecek örnek çalışmalar tespit edilmesi, bu örnekleri gerçekleştiren şirketlerin ve yöneticilerinin plaket ile takdir edilmesi etkinliklerinin düzenlenmesi,

-Yeni formatı ile Cumartesi Biz Bize – CBB (Her ayın 3. Cumartesi günü kahvaltı eşliğinde) etkinliklerini organize etmek.

-Bu dönem hayata geçireceğimiz Eşim Yanımda çalışmalarının planlanması yürütülmesini sağlamak.

Kültür, Sanat ve Organizasyon Komisyonu

-Dernek üyelerimiz için gezi, sanat, kültür etkinliklerini organize etmek- yılda bir yurtiçi, 1 yurtdışı gezi düzenlemek.

-İş’te Sohbetler (senede 2 kez) ve ZGTS- Zirveden Gelen Topuk Sesleri (senede 3 kez) etkinliklerini organize etmek.

Dijital Dönüşüm Komisyonu

-Toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve dijital sektördeki kadınlar için destekleyici bir ortam yaratmak.

-Dijital sektördeki kadın girişimcilerin ve profesyonellerin büyümesini ve başarısını teşvik etmeyi ve daha fazla kız öğrenciyi bu alandaki kariyer ve fırsatları üzerinde farkındalık yaratmak.

-Kadın Girişimcilerin Güçlendirilmesi : Kadın girişimcilerin dijital iş becerilerini geliştirmek. Kadın liderliğindeki dijital girişimlerin sayısının artırılması ve büyümelerinin desteklenmesi.

-Kadınlar için Mesleki Gelişim: Kadın profesyonellerin dijital becerilerini ve uzmanlıklarını geliştirmek.

-Dijital Alanda Kız Öğrencilerin Teşvik Edilmesi: Dijitalle ilgili kurs ve programlara kız öğrencilerin kaydının artırılması.

Kitap Kulübü

Kitaplar yolumuza ışık tutar… Bu düşünce ile kurulan BUİKAD Kitap Kulübünde kitap okuma ve tartışma kültürü ile okumayı ve tartışmayı seven kitap aşığı BUİKAD üyeleri ayda 1 kez toplanmaktadır. Kitap Kulübü üyeleri o ay okudukları kitap hakkında düşüncelerini ve yorumlarını paylaşır ve tartışırlar. Tartışma kültürünün etkin olduğu toplantılarda okunan kitaplar pek çok açıdan değerlendirilmekte ve yorumlanabilmektedir.

BUİKAD Kitap Kulübü üyeleri sadece kitap okumakla kalmaz, aynı zamanda kitap ihtiyacı olan okullara kitap bağışı yaparak sosyal sorumluluk bilinci ile de hareket etmektedir.

Sign In

Sign Up

Seo Blog Anabolik Enjeksiyon Steroid