AB Projeleri

KADIN GİRİŞİMCİLERİ DESTEKLEME PLATFORMU – W.E.S.T PROJESİ

Kadın girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla gerçekleşen WEST Project; Kadın Girişimcileri Destekleme Platformu ve SGK tarafından hazırlanmıştır. Türkiye paydaşları arasında BUİKAD ile birlikte İş-Kur ve Bursa Teknik Üniversitesi yer almaktadır. Avrupa’daki paydaşları ise İtalya; Metarahub, Maceristan; IT Study  ve Bulgaristan; Selena ( Sofya iş Kadınları Derneği ) olan projemizin ilk toplantısı Bulgaristan’ın Sofya şehrinde Selena İş Kadınları Derneği ev sahipliğinde yapılmıştır.


KÜRESEL PİYASALARDA ÖĞRENCİLERİN, ÇALIŞANLARIN, YÖNETİCİLERİN, ŞİRKETLERİN ULUSAL PİYASALARDA REKABET GÜCÜNÜ ARTTIRMAYA HEDEFLEYEN – EUROKEY PROJESİ

Bursa Valiliği Dış İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Türkiye paydaşları arasında BUİKAD’ın yanı sıra Koç Üniversitesi, TOBB Üniversitesi, BOSB’un yer aldığı ‘EUROKEY’ projesine Polonya, İtalya, Litvanya’dan çeşitli kurumlar paydaş olarak 3 yıl süreyle destek verecektir. Projenin ilk toplantısı Mart 2018’de Bursa’da yapılmıştır. 2.sinin Polonya’da yapıldığı proje toplantıları İtalya, Litvanya ve Türkiye olarak devam edecektir.


ORTAKLIKLAR VE AĞLAR HİBE PROGRAMI
İŞ DÜNYASINDA KADIN İLETİŞİM AĞI PROJESİ

Koordinatörlüğünü KAGİDER’in yaptığı, KAİSDER ve BUİKAD paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesi kadınların ilgili bilgilere ulaşmalarını ve iş pazarlarına erişmelerini amaçlamaktadır. Proje ile kamu sektörüyle müzakere edilecek bir tasarı için teklif sunulması, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’nın katılımcı STK’ların ve kadınların hizmet ve danışmanlık almaları, ulusal ve uluslararası ölçekte mevcut diğer kuruluşların kapasitelerini genişletmelerini hedeflemektedir.

Projenin önerilen eylemleri, bu Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programının küresel hedefine katkıda bulunacak, politika ve karar alma süreçlerine daha aktif demokratik katılım yoluyla sivil toplumun gelişimini desteklemektedir. Proje, oluşturulacak ağ ile kamu sektörüyle müzakere edilecek bir tasarı için teklif sunmaya çalışacaktır. STK’ların kapasitelerini, aralarındaki iletişimi geliştirecek ve kamu sektörü ile STK’lar arasındaki iş birliğini güçlendirecektir. İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı’nın katılımcı STK’ları, kadınların hizmet ve danışmanlık almaları ve daha geniş bir izleyici kitlesi yaratacak ulusal ölçekte yönlendirilebilecek fikirlerini ifade etmeleri için odak noktaları olacaktır. Ulusal ve uluslararası ölçekte mevcut diğer kuruluşların kapasitelerini geliştirecek bir ağ olacaktır.

Sign In

Sign Up

Seo Blog Anabolik Enjeksiyon Steroid