Komiteler

Akademi Komitesi

BUİKAD’ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda üyelerimizin ihtiyaç duyduğu ve/veya talep ettikleri eğitimleri yılda en az üç kez olmak koşulu ile organize etmektedir. Böylece BUİKAD üyelerinin iş hayatında varoluşlarını güçlendirmek için kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak komitenin genel amacıdır.

Network ve İşbirliği Komitesi

BUİKAD’ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası alanlarda ilgili paydaşlarla iletişim kurarak hazırlanan protokoller doğrultusunda işbirliklerini geliştirir. Kurduğu iş birlikleri ile BUİKAD’ı ulusal ve uluslararası alanlarda bilinirliğini sağlamak ve bu alanda projeler geliştirmek komitenin genel amacıdır.

Üye İlişkileri Komitesi

BUİKAD’ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda üyeler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve üyeler arası networkü geliştirmek üzere çalışmalar yapar. Mevcut ve yeni üye ziyaretleri ile iletişimi güçlendirir. Yaptığı çalışmalarla BUİKAD üyelerindeki aidiyet duygusunu geliştirmek komitenin temel amacıdır.

Organizasyon Komitesi

BUİKAD’ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda yılda en az 1 yurtiçi, en az 1 yurtdışı gezisi organize eder. Bu gezilerde özellikle B2B görüşmelerini de esas alarak BUİKAD’ın ve üyelerinin tanıtılmasına katkı sağlar. Geziler, anneler günü, yılbaşı ve bayram programları vb. gibi üyeler arasında ilişkileri güçlendirici etkinliklerin planlanmasını sağlamak komitenin genel amacıdır.

Ar-Ge ve İnovasyon Komitesi

BUİKAD’ın vizyonu ve misyonu doğrultusunda kadınların iş dünyasına katılımlarının sağlanması, kadın istihdamının sürdürebilir hale getirilmesi, iş dünyasında kadın çalışanların mesleki ve yönetsel becerilerinin artırılması gibi konularda önemli araştırmaları derler ve yorumlar. Bu alanlarda yenilikçi projeler geliştirmek ve derneğin mevcut AB projelerinin yürütülmesini sağlamak komitenin genel amacıdır.

Kitap Kulübü

Kitaplar yolumuza ışık tutar… Bu düşünce ile kurulan BUİKAD Kitap Kulübünde kitap okuma ve tartışma kültürü ile okumayı ve tartışmayı seven kitap aşığı BUİKAD üyeleri ayda 1 kez toplanmaktadır. Kitap Kulübü üyeleri o ay okudukları kitap hakkında düşüncelerini ve yorumlarını paylaşır ve tartışırlar. Tartışma kültürünün etkin olduğu toplantılarda okunan kitaplar pek çok açıdan değerlendirilmekte ve yorumlanabilmektedir.

BUİKAD Kitap Kulübü üyeleri sadece kitap okumakla kalmaz, aynı zamanda kitap ihtiyacı olan okullara kitap bağışı yaparak sosyal sorumluluk bilinci ile de hareket etmektedir.

Sign In

Sign Up