Strateji Çalıştayı

BUİKAD yeni dönem yol haritasını oluşturmak, iyileştirmeye açık alanlarını belirleyerek etkin çözümler bulmak amacı ile Strateji Çalıştayı gerçekleştirmiştir.

Çalıştayda üyelerden alınan geri bildirimler sonucu oluşturulmuş SWOT analizi değerlendirilmiş ve BUİKAD’ın güçlü ve zayıf yönleri etkin bir biçimde ele alınmıştır. Yeni dönem projeleri konusunda yapılacak çalışmaları daha sistemli hale getirecek yol haritasının oluşturulması ve kadınlarda girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması hedefiyle yeni stratejiler değerlendirilmiştir.

Üyelerden alınan geri bildirimlerle oluşturulan SWOT analizi ile, güçlü ve zayıf yönler komitelere göre ayrılmış ve her komite bu bildirimlere göre yıllık planını oluşturmuştur. Oluşturulan plan ve projeler ile BUİKAD’ın daha da güçlenerek kadınların iş ve sosyal hayattaki varlığını arttırmaya ve iyileştirmeye yönelik yapacağı çalışmaların etkinliğinin artması hedeflenmektedir.

BUİKAD’ın yeni dönem yol haritasını oluşturmak, iyileştirmeye açık alanlarını belirleyerek etkin çözümler bulmak amacı ile 23 Temmuz 2019’da Workinton Bursa’nın mekan sponsorluğunda 1.BUİKAD Çalıştayımızı gerçekleştirdik.

Sign In

Sign Up

Seo Blog Anabolik Enjeksiyon Steroid