Sebla ERDÖNMEZ

Mail:sebla.bayulke@teknoformmak.com

Teknoform Makine Sanayi Ticaret LTD. ŞTİ.

Lojistik Planlama ve Dış Ticaret Yöneticisi

OTOMOTİV YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRAÇ İMKANLARI

Türkiye’de otomotiv yan sanayi alanında faaliyet gösteren firmalar farklı ölçek ve niteliklere sahiptir. Dış pazarlarda rekabet gücüne sahip ve orijinal ekipman üreticileri olarak faaliyet gösteren firma sayısı cok azdır.

 

Geriye kalan yan sanayi firmaları tam organize olamamış , ihracat potansiyelleri zayıf ve iç piyasaya çalışan firmalardır. Türk oto yan sanayisinin rekabet gücünü hızlı bir ivme ile arttırabilmek için işte bu küçük ölçekli firmaların geliştirilmesi gerekmektedir. İlgili piyasanın gelişmiş olduğundan söz edebilmek için , bu piyasada faaliyet gösteren firmaların yeni teknolojilere hızlı adapte olabilmesi, ana sanayilere direkt montaj hatlarına OE (orijinal ekipman) verebilmesi ve ihracatla dış piyasalara açılabilme gücüne sahip olması gerekmektedir.

 

Sektörde anlamlı büyüklükte iş yapan firmalara bakıldığında , bu firmaların genelde uluslararası pazarlarda söz sahibi firmalarla işbirliği yaptıkları için bu güce sahip olduklarını görmekteyiz. Ancak işbirliği sonucunda teknoloji ve sermaye transferi ile firmalar üretim ve ihracatta verimli olabilmektedirler. Yabancı yatırımcı ise aynı kalitedeki ürüne daha düşük maliyet ile sahip olmaktadır. Zaten küresel rekabette ayakta kalabilmenin yolu da işbirliğinden geçmektedir.

 

Otomotiv yan sanayi ürünlerinin mevcut ihracat değerinin gerçek potansiyeli yansıtmadığı göz önüne alınırsa , firmaların uygulaması gereken stratejilerin başında şunlar gelmektedir :

  • Arge faaliyetlerine önem verilmeli
  • Stratejik ortaklıklar yardımı ile yeni pazarlar araştırılmalı
  • Eğitilmiş insan gücü arttırılmalı
  • Etkin dağıtım kanalları kurulmalı
  • Kalite belgelerine önem verilmeli
  • Firmaların ve ürünlerinin tanıtımı etkin olmalı
  • Tasarım ve markalaşma gayretleri süreklilik kazanmalı
  • İnternetin sunduğu imkanlardan yararlanılmalıdır.