Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler Projesi

BUİKAD’DAN KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN KADINLARA DESTEK

Kendi İşini kurmak isteyen kadınlar için Girişimcilik Eğitim Programı başlıyor. İstanbul, Bursa, Ankara ve Konya illerinde ikamet eden İŞKUR’a kayıtlı 18 yaşını aşmış girişimci olmak hayaline sahip kadınlara yönelik düzenlenen proje, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile yürütülüyor. Projenin finansmanı İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) kanalıyla İsveç tarafından sağlanmaktadır. Projenin Bursa Mentörlük desteği BUİKAD tarafından yapılacaktır.

Program kapsamında, İstanbul, Bursa, Ankara ve Konya illerinde 400 kadın girişimci adayına girişimcilik eğitimleri ve mentörlük destek hizmetleri verilecektir. Bu çerçevede Bursa’da 150 kadının eğitim programına dahil olması hedeflenmektedir.

Ayrıca başarılı olan adaylar hibe desteğinden faydalanacaklardır. BUİKAD ( Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği ) bu projenin yerel paydaşlığını yapacaktır.

Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi” projesi, kadın istihdamının artırılması ve yaygınlaştırılması için ulusal ölçekte kapsayıcı ve bütünsel bir politikanın geliştirilmesine destek olmayı planlıyor. Projede kadınlar için insana yakışır iş olanakları sağlamayı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çalışma standartları alanında farkındalık yaratmayı ve Türkiye’de kadınların güçlendirilmesine destek olmayı hedeflemektedir.

Eğitimler 35 kişilik grupların katılımıyla 32 saat KOSGEB müfredatı artı 8 saat ek modül, toplam 40 saat olarak planlanmıştır. Ek modül içeriğinde finansmana erişim ve yenilikçi teknolojilerin kullanımı başlıkları ele alınacaktır. Mentörlük programı ise 6 saat sürecek olup, bire bir atölye çalışmaları ve 10-15 kişilik gruplara BUİKAD gönüllü mentörleri tarafından yapılacaktır. Eğitim ve mentörlük programları sonrasında düzenlenecek yarışmada iş planı başarılı bulunan 30 kadın adaya 2000 USD tutarında mikro hibelendirme yapılacaktır.

BUİKAD Başkanı İpek Yalçın, derneğimizin üyelerinin gönüllü olarak bu projede mentörlük yapacaklar. Yeni iş kuracak girişimcilere destek olma fırsatı yakalamaktan büyük heyecan duyduklarını dile getirdi. Yalçın “Güçlü kadın , güçlü Türkiye hedefleri ile çıktığımız yolda çalışmalarımızı devam ettireceğiz “dedi.