Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu

Hayriye Tarakçı

Denetleme Kurulu Asil Üyesi

Nur Banu Öncel

Denetleme Kurulu Asil Üyesi

Şirin Şentürk

Denetleme Kurulu Asil Üyesi

Mihriban Ünel

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Yıldız Özdemir

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi

Yeşim Altınkaya

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi