Buikad & Balkantürksiad & Peryön İle Birlikte Düzenlediğimiz Arabuluculuk Paneli

Btso evsahipliğinde Buikad & Balkantürksiad & Peryön ile birlikte düzenlediğimiz “ Arabuluculuk “ eğitimini bugün gerçekleştirdik. Moderatörlüğünü başkan yardımcımız Avukat Oya Eroğlu’nun yaptığı panelde konuşmacılar
Üyemiz Avukat Sn.Eliz Güney
Üyemiz Avukat Sn. Mihriban Ünal
Avukat Sn. Öztürk Yazıcı olmuştur. Kendilerine teşekkür ederiz

...

Üyemiz Mihriban hanıma organizasyonun planlamasında gösterdiği emek ve gayret için teşekkür ederiz
Arabuluculuk ; yabancı unsurlu uyuşmazlıklar da dâhil olmak üzere, uyuşmazlıkların barışçıl ve dostane yollar ile çözümünde, içinde bulunduğumuz yüzyılın modern araçlarından biri. Bu anlamda arabuluculuğun yaygınlaşması doğrultusunda dünya genelinde bir eğilim bulunmakta. Örneğin Avrupa’da, Amerika ve Avustralya’da dava açmadan önce veya dava açtıktan sonra arabuluculuk usulüne başvurmayı zaruri sayan ve zorunlu arabuluculuğu kabul eden sistemler yer almakta. Ülkemizde ise arabuluculuk yeni bir kavram. Bu bağlamda 22.06.2012 tarihinde Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu yürürlüğe girmiş, 2013 yılında ise kanun doğrultusunda yönetmelik çıkarılmıştır. Söz konusu kanun ve yönetmelik isteğe bağlı arabuluculuğu düzenlerken diğer taraftan bazı uyuşmazlıklar için arabuluculuğun zorunlu hale gelmesi tartışılmış ve bu tartışmalar sonucunda 25.10.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni İş Mahkemeleri Kanunu ile bazı iş uyuşmazlıkları bakımından arabulucuya başvuru 2018 ocak ayından itibaren zorunlu hale gelmiştir.

Ancak hukuk sistemimiz; hem isteğe bağlı hem de zorunlu arabuluculuğa yer verirken, bundan yaklaşık 1 yıl önce yapılan bir araştırmada toplumun %30’unun arabuluculuk ile ilgili hiçbir bilgisi olmadığı, kalan kısmının ise bilgi düzeyinin çok az olduğu tespit edilmiştir. Hal böyle olunca bizler de arabuluculuk konusunda bilgi ve farkındalık düzeyini artırmak, uygulayıcıların sorularına birebir cevap bulabilmelerini sağlamak, arabuluculuk ile ilgili soru işaretlerini kaldırabilmek, arabuluculuğu uygulamak isteyenlerin bilinçlenmesine katkı sunmak, iş dünyasının konuyla ilgili merakını gidermek adına soru cevaba da çok uzun bir süre ayrılmış bu paneli düzenledik.

Panelimizin işveren ve işçisiyle tüm iş dünyasına faydalı olmasını umuyor, uyuşmazlıkların dostane yollarla çözümü nedeniyle de hukuk sistemimize katkı sunmasını diliyoruz.- Mihriban Ünal