Ayşe AKTAŞ

Nevale Pasta & Fırın
MARKA VE HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİCİSİ

Mail: ayse@nevalefirin.com