Arzu ERDİ

Mail:arzuerdi@gmail.com

Bursa Valiliği AB Proje ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi

Eğitim ve Proje Koordinatörü