Şirket İçi Suistimallerin Önlenmesine Yönelik Farkındalık Semineri

Son dönemde gitgide yaygınlaşan Şirket İçi Suitimallerin Önlenmesine yönelik olarak Uluslararası Şeffaflık Derneği ve Ernst & Young (EY) Türkiye tarafından ortaklaşa düzenlenen Farkındalık Seminerimizi gerçekleştirdik.